Automne Musical de Spa

NL - DE

Musique à Spa is een t.z.w. die de verspreiding van de muzikale cultuur beoogt. Ze werd in 1985 gesticht en sindsdien zit ze jaarlijks – o.a. – een herfstfestivaal op touw tussen 15 september en 15 november. “L’Automne Musical” – zo heet het – bestaat uit 6 concerten en berust op de medewerking van een hele reeks ensembles van internationaal formaat, zoals b.v. de gebroeders Kuykens, Musica Antica Keulen, Wassenaar (Nl), Il Gardelino, Ricercar Consort, enz. – allemaal ensembles met een rijk gestoffeerde discografie en die haast dagelijks op Klara of Musiq3 tot horen vallen. Trouwens het komt ook af en toe voor, dat Musiq3 b.v. de verplaatsing naar Spa onderneemt om een het een of ander concert op te nemen.
De werken die voorgeschoteld worden gaan van de late Renaissance t.e.m. de vroege romantiek, met een voorkeur voor de barokke muziek geïnterpreteerd op instrumenten des tijds, weliswaar.
Die concerten vinden grotendeels plaats in de geklasseerde “spiegelgalerij” van het vroeger “Hotel Britannique” (nu Internaat van de Fr. Gemeenschap), met een vaste uitzondering uiteraard: het traditionele orgelconcert, dat in de decanale kerk – op een Thomas orgel – gehouden wordt.

We wachten al op uw reservaties.

 

 

Musique à Spa ist eine G.o.E., die auf die Verbreitung der musikalischen Kultur zielt. Sie wurde 1985 gegründet und seitdem veranstaltet sie jährlich – unter anderem – ein Herbstfestival zwischen dem 15. September und dem 15. November. „L’Automne Musical“ – so heißt es – besteht aus 6 Konzerten und beruht auf der Mitwirkung von einer ganzen Reihe von Ensembles von internationalem Niveau, wie z.B. die Gebrüder Kuykens, Musica Antica Köln, Wassenaar (Nl), Il Gardelino, Ricercar Consort u.s.w, die alle Ensembles mit einer zahlreichen Schallplattenaufnahme sind, und die täglich auf Musiq3 z.B. zu hören sind. Übrigens, kommt es auch ab und zu vor, dass Musiq3 die Reise“ nach Spa unternimmt, um ein Konzert aufzunehmen.
Die Werke, die vorgebracht werden, gehen von der späten Renaissance bis zur frühen Romantik, mit einem Vorzug für Barockmusik, die auf Instrumenten der Epoche interpretiert wird.
Die meisten Konzerte finden in der unter Denkmalschutz gestellten „Spiegelgalerie“ des früheren „Hotel Britannique“ (heute Internat der Franz. Gemeinschaft) statt. Zwar mit einer festen Ausnahme: das traditionelle Orgelkonzert, das in der Dekankirche - auf einem Thomas Orgel – stattfindet.

Herzlich Willkommen und viel Musikspaß!
Wir freuen uns auf Ihre Reservationen